MX-PT Dimensions

Product SizeDescriptionDrawing Number
MX-05 PTA/C-12 PTA/C-14TMHW Direct Mount, No SGA03-616-0153-1-a
MX-05 PTA-10 PTA/C-18 PTC-32Direct Mount, No SGA03-616-0084-1-e
MX-05 PTC-32 (3.5:1 SGA)Single reduction SGA03-616-0088-1-0
MX-05 PTA-10 PTA/C-18 PTC-32Direct Mount, No SGA With Disconnect Switch03-616-0122-1-0
MX-05 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-120, (3.1:1, 6 .3:1 & 10.8:1 SGA) PTA/C-150, (3.1:1, 6.3:1 & 10.8:1 SGA)Double reduction SGA03-616-0120-1-a
MX-05 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1,6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)TMHW, Double Reduction SGA w/Disconnect Switch03-616-0141-1
MX-05/10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000TMWH, w/SGA03-616-0138-1-e
MX-05/10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000TMWH, W/SGA Disconnect Switch03-616-0149-1-e
MX-10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000SMWH, W/SGA Disconnect Switch03-616-0148-1-a
MX-10 PTA/C-14TMHW Direct Mount, No SGA03-616-0154-1-b
MX-10 PTA/C-18 PTC-32SMHW, Direct Mount, No SGA03-616-0105-1
MX-15 PTA-10, PTA/C-18 PTC-32TMHW Direct Mount, No SGA , Disconnect03-616-0142-1-0
MX-10 PTA/C-18, PTC-32SMHW, No SGA, Disconnect Switch03-616-0134-1-0
MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)SMHW, Double Reduction SGA03-616-0117-1-b
MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)TMHW, Disconnect Switch03-616-0133-1
MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)SMHW, Disconnect Switch03-616-0156-1
MX-20 PTC-32 PTA-32 PTA/C-65SMHW, Direct Mount, No SGA03-616-0112-1-b
MX-20 PTA/C-120 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1 & 6.3:1 SGA)SMHW, Double Reduction SGA03-616-0119-1-a
MX-40 PTA/C-65 PTA/C-120 PTA/C-150SGA SMHW, Direct Mount, No SGA03-616-0114-1-b
MX-85 PTA/C-120 PTA/C-150Direct mount, No SGA03-616-0083-1
MX-10 PTA/C-18 PTC-32TMHW, Direct Mount, No SGA03-616-0089-1-d
MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)TMHW, Double Reduction SGA03-616-0116-1-c
MX-10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000SMWH, Double Reduction SGA03-616-0137-1-c
MX-20 PTA/C-32 PTA/C-65TMHW, Direct Mount, No SGA03-616-0111-1-b
MX-20 PTA/C-120 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1 & 6.3:1 SGA)TMHW, Double Reduction SGA03-616-0118-1-b
MX-85/140 PTA/C-250STD HW03-616-0135-1-b
MX-85/140 PTA/C-250HW SGA03-616-0136-1
Product SizeMX-05 PTA/C-12 PTA/C-14
DescriptionTMHW Direct Mount, No SGA
Drawing Number03-616-0153-1-a
Product SizeMX-05 PTA-10 PTA/C-18 PTC-32
DescriptionDirect Mount, No SGA
Drawing Number03-616-0084-1-e
Product SizeMX-05 PTC-32 (3.5:1 SGA)
DescriptionSingle reduction SGA
Drawing Number03-616-0088-1-0
Product SizeMX-05 PTA-10 PTA/C-18 PTC-32
DescriptionDirect Mount, No SGA With Disconnect Switch
Drawing Number03-616-0122-1-0
Product SizeMX-05 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-120, (3.1:1, 6 .3:1 & 10.8:1 SGA) PTA/C-150, (3.1:1, 6.3:1 & 10.8:1 SGA)
DescriptionDouble reduction SGA
Drawing Number03-616-0120-1-a
Product SizeMX-05 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1,6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
DescriptionTMHW, Double Reduction SGA w/Disconnect Switch
Drawing Number03-616-0141-1
Product SizeMX-05/10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000
DescriptionTMWH, w/SGA
Drawing Number03-616-0138-1-e
Product SizeMX-05/10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000
DescriptionTMWH, W/SGA Disconnect Switch
Drawing Number03-616-0149-1-e
Product SizeMX-10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000
DescriptionSMWH, W/SGA Disconnect Switch
Drawing Number03-616-0148-1-a
Product SizeMX-10 PTA/C-14
DescriptionTMHW Direct Mount, No SGA
Drawing Number03-616-0154-1-b
Product SizeMX-10 PTA/C-18 PTC-32
DescriptionSMHW, Direct Mount, No SGA
Drawing Number03-616-0105-1
Product SizeMX-15 PTA-10, PTA/C-18 PTC-32
DescriptionTMHW Direct Mount, No SGA , Disconnect
Drawing Number03-616-0142-1-0
Product SizeMX-10 PTA/C-18, PTC-32
DescriptionSMHW, No SGA, Disconnect Switch
Drawing Number03-616-0134-1-0
Product SizeMX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
DescriptionSMHW, Double Reduction SGA
Drawing Number03-616-0117-1-b
Product SizeMX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
DescriptionTMHW, Disconnect Switch
Drawing Number03-616-0133-1
Product SizeMX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
DescriptionSMHW, Disconnect Switch
Drawing Number03-616-0156-1
Product SizeMX-20 PTC-32 PTA-32 PTA/C-65
DescriptionSMHW, Direct Mount, No SGA
Drawing Number03-616-0112-1-b
Product SizeMX-20 PTA/C-120 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1 & 6.3:1 SGA)
DescriptionSMHW, Double Reduction SGA
Drawing Number03-616-0119-1-a
Product SizeMX-40 PTA/C-65 PTA/C-120 PTA/C-150
DescriptionSGA SMHW, Direct Mount, No SGA
Drawing Number03-616-0114-1-b
Product SizeMX-85 PTA/C-120 PTA/C-150
DescriptionDirect mount, No SGA
Drawing Number03-616-0083-1
Product SizeMX-10 PTA/C-18 PTC-32
DescriptionTMHW, Direct Mount, No SGA
Drawing Number03-616-0089-1-d
Product SizeMX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
DescriptionTMHW, Double Reduction SGA
Drawing Number03-616-0116-1-c
Product SizeMX-10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000
DescriptionSMWH, Double Reduction SGA
Drawing Number03-616-0137-1-c
Product SizeMX-20 PTA/C-32 PTA/C-65
DescriptionTMHW, Direct Mount, No SGA
Drawing Number03-616-0111-1-b
Product SizeMX-20 PTA/C-120 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1 & 6.3:1 SGA)
DescriptionTMHW, Double Reduction SGA
Drawing Number03-616-0118-1-b
Product SizeMX-85/140 PTA/C-250
DescriptionSTD HW
Drawing Number03-616-0135-1-b
Product SizeMX-85/140 PTA/C-250
DescriptionHW SGA
Drawing Number03-616-0136-1