MX-PT尺寸

产品尺寸描述图纸编号
MX-05 PTA/C-12 PTA/C-14TMHW直接安装,无SGA03-616-0153-1-a
MX-05 PTA-10 PTA/C-18 PTC-32直接安装,无SGA03-616-0084-1-e
MX-05 PTC-32 (3.5:1 SGA)单级减速SGA03-616-0088-1-0
MX-05 PTA-10 PTA/C-18 PTC-32直接安装,无SGA,带隔离开关03-616-0122-1-0
MX-05 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-120, (3.1:1, 6 .3:1 & 10.8:1 SGA) PTA/C-150, (3.1:1, 6.3:1 & 10.8:1 SGA)双级减速SGA03-616-0120-1-a
MX-05 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1,6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)TMHW,双级减速SGA,带隔离开关03-616-0141-1
MX-05/10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000TMWH, 有SGA03-616-0138-1-e
MX-05/10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000TMWH,带SGA隔离开关03-616-0149-1-e
MX-10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000SMWH, 带SGA隔离开关03-616-0148-1-a
MX-10 PTA/C-14TMHW直接安装,无SGA03-616-0154-1-b
MX-10 PTA/C-18 PTC-32SMHW,直接安装,无SGA03-616-0105-1
MX-15 PTA-10, PTA/C-18 PTC-32TMHW直接安装,无SGA,隔离开关03-616-0142-1-0
MX-10 PTA/C-18, PTC-32SMHW,无SGA,隔离开关03-616-0134-1-0
MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)SMHW,双级减速SGA03-616-0117-1-b
MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)TMHW,隔离开关03-616-0133-1
MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)SMHW,隔离开关03-616-0156-1
MX-20 PTC-32 PTA-32 PTA/C-65SMHW,直接安装,无SGA03-616-0112-1-b
MX-20 PTA/C-120 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1 & 6.3:1 SGA)SMHW,双级减速SGA03-616-0119-1-a
MX-40 PTA/C-65 PTA/C-120 PTA/C-150SGA SMHW,直接安装,无SGA03-616-0114-1-b
MX-85 PTA/C-120 PTA/C-150直接安装,无SGA03-616-0083-1
MX-10 PTA/C-18 PTC-32TMHW,直接安装,无SGA03-616-0089-1-d
MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)TMHW,双级减速SGA03-616-0116-1-c
MX-10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000SMHW,双级减速SGA03-616-0137-1-c
MX-20 PTA/C-32 PTA/C-65TMHW,直接安装,无SGA03-616-0111-1-b
MX-20 PTA/C-120 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1 & 6.3:1 SGA)TMHW,双级减速SGA03-616-0118-1-b
MX-85/140 PTA/C-250STD HW03-616-0135-1-b
MX-85/140 PTA/C-250HW SGA03-616-0136-1
产品尺寸MX-05 PTA/C-12 PTA/C-14
描述TMHW直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0153-1-a
产品尺寸MX-05 PTA-10 PTA/C-18 PTC-32
描述直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0084-1-e
产品尺寸MX-05 PTC-32 (3.5:1 SGA)
描述单级减速SGA
图纸编号03-616-0088-1-0
产品尺寸MX-05 PTA-10 PTA/C-18 PTC-32
描述直接安装,无SGA,带隔离开关
图纸编号03-616-0122-1-0
产品尺寸MX-05 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-120, (3.1:1, 6 .3:1 & 10.8:1 SGA) PTA/C-150, (3.1:1, 6.3:1 & 10.8:1 SGA)
描述双级减速SGA
图纸编号03-616-0120-1-a
产品尺寸MX-05 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1,6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
描述TMHW,双级减速SGA,带隔离开关
图纸编号03-616-0141-1
产品尺寸MX-05/10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000
描述TMWH, 有SGA
图纸编号03-616-0138-1-e
产品尺寸MX-05/10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000
描述TMWH,带SGA隔离开关
图纸编号03-616-0149-1-e
产品尺寸MX-10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000
描述SMWH, 带SGA隔离开关
图纸编号03-616-0148-1-a
产品尺寸MX-10 PTA/C-14
描述TMHW直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0154-1-b
产品尺寸MX-10 PTA/C-18 PTC-32
描述SMHW,直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0105-1
产品尺寸MX-15 PTA-10, PTA/C-18 PTC-32
描述TMHW直接安装,无SGA,隔离开关
图纸编号03-616-0142-1-0
产品尺寸MX-10 PTA/C-18, PTC-32
描述SMHW,无SGA,隔离开关
图纸编号03-616-0134-1-0
产品尺寸MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
描述SMHW,双级减速SGA
图纸编号03-616-0117-1-b
产品尺寸MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
描述TMHW,隔离开关
图纸编号03-616-0133-1
产品尺寸MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
描述SMHW,隔离开关
图纸编号03-616-0156-1
产品尺寸MX-20 PTC-32 PTA-32 PTA/C-65
描述SMHW,直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0112-1-b
产品尺寸MX-20 PTA/C-120 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1 & 6.3:1 SGA)
描述SMHW,双级减速SGA
图纸编号03-616-0119-1-a
产品尺寸MX-40 PTA/C-65 PTA/C-120 PTA/C-150
描述SGA SMHW,直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0114-1-b
产品尺寸MX-85 PTA/C-120 PTA/C-150
描述直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0083-1
产品尺寸MX-10 PTA/C-18 PTC-32
描述TMHW,直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0089-1-d
产品尺寸MX-10 PTA-32 (3.1:1 SGA) PTA/C-65 (3.1:1, 6.3 SGA) PTA/C-120 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1, 6.3:1, 10.8:1 SGA)
描述TMHW,双级减速SGA
图纸编号03-616-0116-1-c
产品尺寸MX-10/20/40 PTA/C-250,PTA/C-500,PTA/C-1000
描述SMHW,双级减速SGA
图纸编号03-616-0137-1-c
产品尺寸MX-20 PTA/C-32 PTA/C-65
描述TMHW,直接安装,无SGA
图纸编号03-616-0111-1-b
产品尺寸MX-20 PTA/C-120 (3.1:1 & 6.3:1 SGA) PTA/C-150 (3.1:1 & 6.3:1 SGA)
描述TMHW,双级减速SGA
图纸编号03-616-0118-1-b
产品尺寸MX-85/140 PTA/C-250
描述STD HW
图纸编号03-616-0135-1-b
产品尺寸MX-85/140 PTA/C-250
描述HW SGA
图纸编号03-616-0136-1